Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa nad Berezyną (14-30 maja 1920)

Dowódca 1 Armii generał Stefana Majewski.

fot.domena publiczna Dowódca 1 Armii generał Stefana Majewski.

Bitwa nad Berezyną (14-30 maja 1920) – bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Stacjonujące w rejonie Berezyny i Uszacza na Białorusi 1 i 4 Armia (gen. Stefana Majewskiego i Stanisława Szeptyckiego) zostały zaatakowane przez oddziały sowieckiego Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego, rozpoczynającego pierwszą, przedwczesną, jak się miało wkrótce okazać, ofensywę. Jej celem było odciążenie sił bolszewickich operujących na południowym teatrze wojny (ukraińskim).

Polskie działania obronne zdołały powstrzymać napór liczniejszego przeciwnika, który jednak odtąd przejął inicjatywę na obszarze półnowno-wschodnim.

Do kolejnych walk w tym rejonie doszło w lipcu 1920 roku.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdania wprowadzające i końcowe pochodzą od redakcji.

Materiały poświęcone bitwie nad Berezyną z portalu CiekawostkiHistoryczne.pl:

W szeregach Armii Czerwonej nie brakowało Polaków.

artykuł | 12.12.2018 | Autor:

„Na trupie podporucznika leżały zwłoki sierżanta, na nich kaprala”. Krwawa polsko-polska bitwa nad Berezyną w 1920 roku

Kiedy polskie wojska urządziły się w Kijowie, bolszewicy natychmiast zaczęli przygotowywać się do ataku. Żołnierze Wojska Polskiego byli gotowi bronić się do ostatniej kropli krwi. Nie wiedzieli jednak, że na północnym froncie, nad Berezyną, będą musieli walczyć… także ze swoimi rodakami. 

Pierwsze bitwy radzieckiej kontrofensywy wiosną 1920 roku: