Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa o Lwów (19–21 sierpnia 1920)

II Ochotniczy Szwadron Śmierci w czasie walk o Lwów w 1920 roku.

fot.domena publiczna II Ochotniczy Szwadron Śmierci w czasie walk o Lwów w 1920 roku.

Bitwa o Lwów (19–21 sierpnia 1920) – bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Oddziały 6 Armii gen. Władysława Jędrzejewskiego, wspierane na prawym skrzydle przez armię ukraińską, stoczyły w rejonie Lwowa bitwę z nacierającymi po sforsowaniu Bugu sowieckimi dywizjami Frontu Południowo-Zachodniego Aleksandra Jegorowa.

Początkowo przeciwnikami Polaków była bolszewicka kawaleria z „Konarmii” Siemiona Budionnego, zluzowana następnie przez grupę Jony Jakira i brygadę Grigorija Kotowskiego. W ciężkich walkach napór czerwonoarmistów został powstrzymany i 6 Armia przechwyciła inicjatywę operacyjną.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Wybrane starcia z okresu bitwy warszawskiej 1920 roku: