Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa nad Dniestrem (14–16 września 1920)

Generał Franciszek Latinik.

fot.domena publiczna Generał Franciszek Latinik.

Bitwa nad Dniestrem (14–16 września 1920) – wspólne natarcie grupy gen. Franciszka Latinika (8 Dywizja Piechoty, 1 Brygada Kawalerii) oraz Armii Ukraińskiej gen. Pawła Udowiczenki skoncentrowanych wzdłuż rzeki, na wschód od Stanisławowa na dwie dywizje sowieckie (XLI piechoty i VIII jazdy).

Przyniosło ono częściowy sukces, spychając bolszewików na północny wschód. Pozwoliło to zająć Czortków, a następnie osiągnąć linię Zbrucza. Do niewoli trafiło 1700 bolszewików, zdobyto również sprzęt bojowy, jednak główne siły nie zostały rozbite.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Ostatnie bitwy wojny polsko-bolszewickiej (wrzesień-październik 1920):