Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Obrona Mińska Litewskiego (8–11 lipca 1920)

Mińsk Litewski na pocztówce z początków XX wieku.

fot.domena publiczna Mińsk Litewski na pocztówce z początków XX wieku.

Obrona Mińska Litewskiego, druga bitwa o Mińsk (8–11 lipca 1920) – starcie stoczone w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

W czasie odwrotu wojsk polskich znad Berezyny pod naporem sowieckiej ofensywy Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego oddziały 4 Armii (grupa operacyjna gen. Henryka Minkiewicza) obsadziły rejon miasta. Nocne natarcie bolszewików, podczas którego doszło do walk ulicznych, złamało polską obronę. Pułki stanowiące załogę miasta zdołały jednak w ciężkich walkach i przy znacznych stratach wywalczyć drogę odwrotu.

Miasto zostało wcześniej zajęte przez Polaków na przełomie lipca i sierpnia 1919. Wojska polskie wkroczą do niego ponownie w październiku roku 1920.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Wybrane walki z lipca 1920 roku: