Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Brzegami (13 sierpnia 1914)

Mapa marszów i walk Brygady Piłsudskiego

fot.domena publiczna Mapa marszów i walk Brygady Piłsudskiego

Bitwa pod Brzegami (13 sierpnia 1914) – potyczka z udziałem żołnierzy pierwszej kampanii kadrowej stoczona w pierwszych dniach pierwszej wojny światowej.

Podczas wycofywania się strzelców Józefa Piłsudskiego z Kielc baon Tadeusza Wyrwy-Furgalskiego broniący przepraw przez Nidę stoczył w pobliżu wsi Brzegi (powiat jędrzejowski) bój z rosyjską kawalerią. Zagrożony oskrzydleniem dołączył do baonu Edwarda Rydza-Śmigłego pod Kiesową.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

I wojna światowa. Bitwy kompanii kadrowej i Legionów Polskich w sierpniu i wrześniu 1914 roku: