Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa o Szubin (11 stycznia 1919)

Szubin. Początek lat 20.

fot.domena publiczna Szubin. Początek lat 20.

Bitwa o Szubin (11 stycznia 1919) – starcie polsko-niemieckie stoczone w trakcie powstania wielkopolskiego.

W czasie powstania wielkopolskiego miasteczko Szubin (woj. bydgoskie), bronione przez 400 żołnierzy niemieckich wspartych baterią artylerii i ogniem 8 ckm-ów, zaatakowały 4 oddziały o łącznej sile 1500 powstańców, 2 półbaterii dział i półbaterii haubic.

Natarcie piechoty Stanisława Śliwińskiego od północy okazało się skuteczne i Szubin, stanowiący ważny punkt polskiego „frontu północnego”, został zdobyty.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Materiały portalu CiekawostkiHistoryczne.pl poświęcone powstaniu wielkopolskiemu (1918-1919):

Najważniejsze bitwy powstania wielkopolskiego: