Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Krasnem (14–17 sierpnia 1920)

Dowódca 6 Dywizji Piechoty Ottokar Brzoza-Brzezina. Na zdjęciu w mundurze z okresu służby w Legionach Polskich.

fot.domena publiczna Dowódca 6 Dywizji Piechoty Ottokar Brzoza-Brzezina. Na zdjęciu w mundurze z okresu służby w Legionach Polskich.

Bitwa pod Krasnem (14–17 sierpnia 1920) – starcie stoczone w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Oddziały 6 Dywizji Piechoty obsadzające odcinek frontu wzdłuż Bugu w pobliżu wsi Krasne (pow. złoczowski, Małopolska Wschodnia) stawiły czoło kolejnym natarciom sowieckiej XI dywizji kawalerii należącej do „Konarmii” Siemiona Budionnego, która gotowała się do zajęcia Lwowa.

Próba zorganizowania kontruderzenia wspólnie z 13 Dywizją Piechoty nie powiodła się. W ciężkich walkach Polacy ponieśli duże straty.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Wybrane starcia z okresu bitwy warszawskiej 1920 roku: