Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Borodianką (11–13 czerwca 1920)

Odwrót oddziałów 3 Armii Wojska Polskiego spod Kijowa.

fot.domena publiczna Odwrót oddziałów 3 Armii Wojska Polskiego spod Kijowa.

Bitwa pod Borodianką (11–13 czerwca 1920) – bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Wycofująca się z Kijowa 3 Armia gen. Edwarda Rydza-Śmigłego, zagrożona oskrzydleniem przez bolszewików w rejonie miasteczka Borodianka nad rzeką Zdwiż (56 km na zachód od Kijowa), wykonała zwrot zaczepny. Celu głównego – rozbicia sił Siemiona Budionnego nie udało się przeprowadzić, jednak 3 Armia odzyskała swobodę ruchów, co umożliwiło jej dalszy zorganizowany odwrót.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Wybrane walki z czerwca i lipca 1920 roku: