Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Korosteniem (10-18 czerwca 1920)

Drugi od prawej Jona Jakir.

fot.domena publiczna Drugi od prawej Jona Jakir.

Bitwa pod Korosteniem (10-18 czerwca 1920) – starcie stoczone w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Wycofujące się spod Kijowa oddziały 3 Armii gen. Edwarda Rydza-Śmigłego stoczyły szereg walk w rejonie miasteczka Korosteń z sowiecką XII Armią, grupą Jony Jakira i „Konarmią” Siemiona Budionnego, które dążyły do odcięcia Polakom drogi odwrotu. 3 Armia zdołała jednak uniknąć okrążenia.

Do innych walk w rejonie Korostenia doszło w kwietniu, a następnie w październiku 1920 roku.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Wybrane walki z czerwca i lipca 1920 roku: