Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Bóbrką (20–28 lipca 1920)

Dowódcy 1 Armii Konnej. W środku siedzi Budionny.

fot.domena publiczna Dowódcy 1 Armii Konnej. W środku siedzi Budionny.

Bitwa pod Bóbrką (20–28 lipca 1920) – bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

W okolicach tego miasteczka (woj. lwowskie) dwie dywizje 6 Armii stoczyły bój osłonowy z oddziałami bolszewickimi Jony Jakira i Siemiona Budionnego, których celem było zdobycie Lwowa. Dobrze przeprowadzone działania manewrowe pozwoliły na scalenie rozerwanej wcześniej linii polskiego frontu i chwilowe odrzucenie sił sowieckich zagrażających miastu.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Bitwy drugiej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Wybrane walki z lipca i sierpnia 1920 roku: