Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa o Mołodeczno (10–12 października 1920)

Potyczka ułanów z bolszewikami. Obraz Leonarda Winterowskiego.

fot.domena publiczna Potyczka ułanów z bolszewikami. Obraz autorstwa Leonarda Winterowskiego.

Bitwa o Mołodeczno (10–12 października 1920) – starcie stoczone w ostatniej fazie wojny polsko-bolszewickiej.

2 Dywizja Piechoty Legionów uczestnicząca w pościgu 2 Armii gen. Edwarda Rydza-Śmigłego za niedobitkami Armii Czerwonej uchodzącymi po przegranej bitwie niemeńskiej wykonała koncentryczne natarcie na miasteczko Mołodeczno nad rzeką Uszą (pow. wilejski). Odrzuciło ono próbujące kontratakować oddziały sowieckiej LI dywizji i Polacy zajęli dworzec kolejowy, a następnie samo miasto.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Ostatnie bitwy wojny polsko-bolszewickiej (wrzesień-październik 1920):