Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Czortkowem (6–9 czerwca 1919)

Czortkowski rynek na pocztówce z 1914 roku.

fot.domena publiczna Czortkowski rynek na pocztówce z 1914 roku.

Bitwa pod Czortkowem, bitwa o Czortków (6–9 czerwca 1919) – boje prowadzone między siłami polskimi i ukraińskimi w toku walki o wschodnią granicę Rzeczypospolitej.

Podczas wiosennej ofensywy polskiej przeciwko wojskom ukraińskim w Małopolsce Wsch. grupa mjr. Józefa Jaklicza zajęła nocą z 6 na 7 czerwca miasto Czortków (woj. stanisławowskie), słabo tylko bronione przez I Brygadę Strzelców Siczowych. Jednak następnego dnia ukraińskie natarcie w ramach zarządzonej przez gen. Mychaiłę Grekowa kontrofensywy doprowadziło ponownie do utraty Czortkowa. Dalsze walki przeniosły się w rejon Buczacza.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.