Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa o Dobrodzień (6 maja 1921)

Kościół ewangelicki w Dobrodzieniu na pocztówce z 1921 roku.

fot.domena publiczna Kościół ewangelicki w Dobrodzieniu na pocztówce z 1921 roku.

Bitwa o Dobrodzień (6 maja 1921) – starcie stoczone w toku trzeciego powstania śląskiego.

Na odcinku północnym III powstania śląskiego baony Teodora Mańczyka i Karola Lubosa uderzyły na silnie bronione miasteczko Dobrodzień (pow. lubliniecki) i zdobyły je szturmem, biorąc ponad 100 jeńców i znaczną ilość broni.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Najważniejsze bitwy trzeciego powstania śląskiego: