Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Ostrowią Mazowiecką (19–25 sierpnia 1920)

Dowódca 15 Dywizji Piechoty generał Władysław Jung na pastelu Józefa Kidonia.

fot.doeman publiczna Dowódca 15 Dywizji Piechoty generał Władysław Jung na pastelu Józefa Kidonia.

Bitwa pod Ostrowią Mazowiecką, Ostrów Mazowiecka (19–25 sierpnia 1920) – starcie stoczone w toku wojny polsko-bolszewickiej.

Po rozbiciu i odrzuceniu lewego skrzydła sowieckiej XVI armii polska 4 Armia gen. Leonarda Skierskiego prowadziła walki pościgowe za uchodzącymi spod Warszawy bolszewikami. Czoło pościgu stanowiły 15 i 16 Dywizja Piechoty, które pobiły sowiecką V dywizję strzelców i zajęły miasto.

W rezultacie tygodniowych działań w rejonie Ostrowi Mazowieckiej XV armia została rozgromiona, III i XV dotkliwie pobite, a IV wraz z konnym korpusem zupełnie zniszczone.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Wybrane bitwy ostatniej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Starcia z sierpnia i września 1920 roku: