Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Brzostowicą (20–24 września 1920)

Leon Berbecki na zdjęciu z lat 30.

fot.domena pubiczna Leon Berbecki na zdjęciu z lat 30.

Bitwa pod Brzostowicą (20–24 września 1920) – bitwa stoczona w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, równolegle z walną bitwą niemeńską.

3 Dywizja Piechoty Legionów gen. Leona Berbeckiego, wchodząca w skład 2 Armii gen. Edwarda Rydza-Śmigłego, nagłym atakiem zdobyła miasteczko Brzostowica (pow. grodzieński), biorąc do niewoli tysiąc jeńców, i zdobywając 10 ckm-ów i 8 dział. Następnie Polacy zdołali odeprzeć 2 bolszewickie kontrnatarcia.

Po starciu tym Rosjanie doszli do błędnego przekonania, że ten rejon stanowi centrum rozpoczynającej się właśnie bitwy niemeńskiej.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Ostatnie bitwy wojny polsko-bolszewickiej (wrzesień-październik 1920):