Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Kuklami (22–29 października 1915)

Legioniści na Wołyniu

fot.domena publiczna Legioniści na Wołyniu

Bitwa pod Kuklami, Kukle (22–29 października 1915) – bitwa z udziałem żołnierzy Legionów Polskich stoczona podczas pierwszej wojny światowej.

Działające w ramach mieszanego austriacko-niemieckiego zgrupowania gen. Gerocka I i III Brygada Legionów Polskich uczestniczyły w walkach na Wołyniu, których celem było wyparcie Rosjan za Styr. Rozwijające się pomyślnie mimo trudnych warunków terenowych natarcie legionistów zajęło wieś Kukle (powiat łucki), likwidując lukę w austriackim froncie. Jego dalsze postępy powstrzymało chwilowo kontruderzenie rosyjskiej CV dywizji. Skutkiem niepowodzeń na innych odcinkach frontu Rosjanie rozpoczęli jednak odwrót.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

I wojna światowa. Bitwy Legionów Polskich w drugiej połowie 1915 roku: