Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa o Suwałki (2–7 września 1920)

Adam Nieniewski na zdjęciu z lat 30.

fot.domena publiczna Adam Nieniewski na zdjęciu z lat 30.

Bitwa o Suwałki, bitwa pod Suwałkami (2–7 września 1920) – starcie oddziałów polskich z litewskimi w ostatniej fazie wojny polsko-bolszewickiej.

Podczas pościgu po bitwie warszawskiej kawaleryjskie zgrupowanie ppłk. Adama Nieniewskiego (5 pułków jazdy 2 baony, 2 baterie) starło się z litewską 2 dywizją (7 tys. żołnierzy, 12 dział), która podjęła również działania ofensywne, mające na celu opanowanie południowej Suwalszczyzny.

Mimo taktycznego współdziałania Litwinów z bolszewikami Suwałki zostały opanowane przez polskie oddziały.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Wybrane bitwy ostatniej fazy wojny polsko-bolszewickiej. Starcia z sierpnia i września 1920 roku: