Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Obrona Modlina (10–29 września 1939)

Jeden z fortów twierdzy Modlin.

fot.Zbigniew Strucki/lic. CC BY-SA 2.5 Jeden z fortów twierdzy Modlin.

Obrona Modlina, Modlin (10–29 września 1939) – obrona Twierdzy Modlin w trakcie kampanii wrześniowej.

W początkowej fazie kampanii wrześniowej obsadę twierdzy, położonej u ujścia Narwi do Wisły, stanowiły oddziały armii „Modlin” z 32 i 56 pułku piechoty, które 10 września powstrzymały atak nacierającej z północnego zachodu 4 Armii niemieckiej. 13 września dowódcą załogi Modlina, wzmocnionej oddziałami rozbitej armii „Łódź” (łącznie ponad 15 tysięcy żołnierzy), został generał brygady Wiktor Thommée.

Od 18 września twierdza prowadziła obronę przed nacierającymi oddziałami 2 Korpusu Armijnego oraz Dywizji Pancernej „Kempf”. Położenie jej obrońców uległo znacznemu pogorszeniu, gdy po rozbiciu oddziałów polskich w bitwach nad Bzurą oraz w Puszczy Kampinoskiej Modlin został odcięty od Warszawy i zaatakowany od południa przez niemiecki 15 Korpus Lekki.

24 września nieprzyjaciel rozpoczął systematyczne bombardowanie twierdzy, natomiast 27 września przypuścił szturm na jej wewnętrzny system fortyfikacyjny. 28 września, pod wpływem wiadomości o kapitulacji Warszawy, a także wskutek wyczerpania się zapasów amunicji, żywności oraz lekarstw, generał Thommée podjął decyzję o kapitulacji Modlina z dniem 29 września.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Ostatnie bitwy kampanii wrześniowej: