Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Szackiem (28 września 1939)

Generał Wilhelm Orlik-Rückemann.

fot.domena publiczna Generał Wilhelm Orlik-Rückemann.

Bitwa pod Szackiem, Szack (28 września 1939) – bitwa stoczona w trakcie agresji ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku.

Wycofująca się z Dawidgródka przez Polesie na zachód grupa Korpusu Ochrony Pogranicza (dowódca – generał brygady Wilhelm Orlik Rückemann) w sile około 3 tysięcy żołnierzy stoczyła w rejonie miasteczka Szack na północny zachód od Kowla bitwę z oddziałami Armii Czerwonej, usiłującymi nie dopuścić do sforsowania przez polskie zgrupowanie Bugu. Jednostki polskie zniszczyły batalion radzieckich czołgów, a następnie bez przeszkód przeprawiły się przez rzekę.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Ostatnie bitwy kampanii wrześniowej: