Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Kałuszynem (11–12 września 1939)

Pomnik na cmentarzu w Kałuszynie upamiętniający poległych żołnierzy.

fot.Agencja fotopilot/lic. CC BY 3.0 Pomnik na cmentarzu w Kałuszynie upamiętniający poległych żołnierzy.

Bitwa pod Kałuszynem, Kałuszyn (11–12 września 1939) – bitwa stoczona w trakcie kampanii wrześniowej.

11 września rano Kałuszyn, położony na wschód od Mińska Mazowieckiego, został zajęty przez nacierające z północy jednostki 44 pułku piechoty z 11 Dywizji Piechoty działającej w składzie 3 Armii niemieckiej. Odcięło to drogę odwrotu wycofującym się znad dolnego Bugu na południe, w rejon Łukowa, oddziałom polskim z 1 Dywizji Piechoty Legionów, prowadzącej działania w ramach Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Wyszków” (od 6 września Grupy Operacyjnej Kowalskiego; dowódca – generał brygady Wincenty Kowalski). Po dwudniowych ciężkich walkach, w czasie, których 6 pułk piechoty legionów z 1 Dywizji Piechoty Legionów stracił około 1/3 żołnierzy, Polacy zdobyli Kałuszyn i otworzyli sobie drogę na południe.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Ostatnie bitwy kampanii wrześniowej: