Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Obrona Grodna (20–22 września 1939)

Generał J. Olszyna- Wilczyński rozstrzelany w zemście za obronę Grodna.

fot.domena publiczna Generał J. Olszyna- Wilczyński rozstrzelany w zemście za obronę Grodna.

Obrona Grodna, Grodno (20–22 września 1939) – działania obronne prowadzone w czasie sowieckiego ataku na Polskę.

Na wieść o nadciągających jednostkach radzieckich władze cywilne Grodna, z wiceburmistrzem Romanem Sawickim na czele, zorganizowały improwizowaną obronę miasta. Rankiem 20 września wkraczające do Grodna czołgi 15 Korpusu Pancernego zaatakowane zostały przez pododdziały wojska, policji oraz grupy młodzieży. Miasto zostało zajęte dopiero po dwudniowych walkach, w trakcie, których nieprzyjaciel stracił 47 zabitych oraz 150 rannych. Ponadto Polacy zniszczyli lub uszkodzili 20 czołgów i samochodów pancernych.

W odwecie za poniesione straty, 22 września pod Sopoćkiniami radziecki patrol wojskowy rozstrzelał dowódcę Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Grodno” generała brygady Józefa Olszynę-Wilczyńskiego oraz jego adiutanta.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Ostatnie bitwy kampanii wrześniowej: