Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Walki w Puszczy Kampinoskiej (17–22 września 1939)

Jak wyglądały manewry wojsk podczas bitwy? Przedstawia to powyższa mapka.

fot.Lonio17/CC BY-SA 4.0 Jak wyglądały manewry wojsk podczas bitwy? Przedstawia to powyższa mapka.

Walki w Puszczy Kampinoskiej, Puszcza Kampinoska (17–22 września 1939) – akcje zbrojne na terenie Puszczy Kampinoskiej w trakcie kampanii wrześniowej.

Po bitwie nad Bzurą wycofujące się w kierunku Warszawy oddziały dwóch pobitych armii polskich: „Poznań” i „Pomorze”, stoczyły w kompleksie leśnym położonym na północny zachód od stolicy szereg walk z jednostkami niemieckiej 8 i 10 Armii. Większość oddziałów polskich została okrążona i rozbita.

20 września do Warszawy zdołały przedrzeć się: Grupa Operacyjna kawalerii generała brygady Romana Abrahama w składzie: Wielkopolska i Podolska Brygada Kawalerii, oraz część jednostek 15 (dowódca – generał brygady Zdzisław Przyjałkowski) i 25 (dowódca – generał brygady Franciszek Alter) Dywizje Piechoty. Nie udało się tego dokonać resztkom Grupy Operacyjnej „Wschód” (około 1500 żołnierzy), które pod dowództwem generała brygady Mikołaja Bołtucia przebijały się z rejonu Palmir w kierunku południowo wschodnim

22 września pod Łomiankami zostały powstrzymane przez jednostki niemieckiej 29 Dywizji Zmotoryzowanej oraz 18 Dywizji Piechoty. Po nieudanej próbie przełamania zajmowanych przez nie pozycji oddział polski został otoczony i zniszczony. Zginęło około 300 żołnierzy z generałem Bołtuciem. Łącznie w trakcie walk w Puszczy Kampinoskiej poległo ponad 20 tysięcy żołnierzy polskich.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Ostatnie bitwy kampanii wrześniowej: