Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Wytycznem (30 września–1 października 1939)

Cmentarz wojenny w Wytycznie.

fot.Mateusz Kędzierski/lic. CC BY-SA 3.0 Cmentarz wojenny w Wytycznie.

Bitwa pod Wytycznem, Wytyczno (30 września–1 października 1939) – bitwa stoczona w czasie agresji ZSRR na Polskę.

Po bitwie pod Szackiem i przejściu na lewy brzeg Bugu resztki zgrupowania 143 Korpusu Ochrony Pogranicza pod dowództwem generała brygady Wilhelma Orlika-Rückemana zostały w nocy z 30 września na 1 października zaatakowane w rejonie miejscowości Wytyczno na południowy wschód od Włodawy (Lubelszczyzna) przez radziecką jednostkę pancerną. Po bezskutecznych próbach przebicia się na zachód generał Orlik-Rückeman wydał rozkaz zniszczenia sprzętu i rozproszenia grupy.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Ostatnie bitwy kampanii wrześniowej: