Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Pierwsza bitwa pod Tomaszowem Lubelskim (17–20 września 1939)

Mapa pierwszej bitwy pod Tomaszowem Lubelskim.

fot.Lonio17/lic. CC BY-SA 4.0 Mapa pierwszej bitwy pod Tomaszowem Lubelskim.

Pierwsza Bitwa pod Tomaszowem Lubelskim, Tomaszów Lubelski (17–20 września 1939) – pierwsza z dwóch bitew stoczonych w tym rejonie w trakcie kampanii wrześniowej.

Okrążone na południowy zachód od Tomaszowa Lubelskiego resztki Armii „Kraków” (6, 23, 55 Dywizja Piechoty, Krakowska Brygada Kawalerii) oraz „Lublin” (Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa, grupa „Sandomierz”) pod ogólnym dowództwem generała dywizji Tadeusza Piskora podjęły 17 września wieczorem próbę przebicia się do Lwowa, uderzając na pozycje niemieckiego XXII Korpusu Pancernego (dowódca – generał Ewald von Kleist) w rejonie Tomaszowa Lubelskiego–Bełżec–Narol.

Natarcie to, podobnie jak dwa następne, przeprowadzone 18 września oraz w nocy z 19 na 20 września, zakończyło się niepowodzeniem. Ze względu na duże straty, brak środków walki, a także rosnącą przewagę przeciwnika, 20 września o godzinie 10 oddziały polskie kapitulowały.

Zobacz też hasło poświęcone drugiej bitwie pod Tomaszowem Lubelskim.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Ostatnie bitwy kampanii wrześniowej: