Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

10 września. W 1831 roku Maciej Rybiński został wodzem naczelnym powstania listopadowego

Najważniejsze rocznice

Maciej Rybiński był ostatnim wodzem naczelnym powstania listopadowego.

fot.domena publiczna Maciej Rybiński był ostatnim wodzem naczelnym powstania listopadowego.

10 września 1831 roku generał Maciej Rybiński został wodzem naczelnym powstania listopadowego. Funkcję sprawował z krótką przerwą do 5 października 1831 roku.

Rybiński był weteranem wojen napoleońskich. Przez wiele lat walczył w armii francuskiej, wstąpił też do armii Królestwa Kongresowego. W powstaniu listopadowym walczył od samego początku, biorąc udział między innymi w bitwach pod Wawrem i Ostrołęką. To podczas powstania awansował na generała dywizji.

Stanowisko wodza naczelnego objął po generale Kazimierzu Małachowskim, który zajmował je (początkowo jako zastępca) zaledwie trzy tygodnie, od 20 sierpnia 1831 roku. Dowództwo przejął w wyjątkowo trudnym momencie, po zdobyciu Warszawy przez Rosjan. Powstanie było już właściwie przegrane. Także w szeregi powstańców wkradał się chaos, którego wyrazem było między innymi czasowe odebranie Rybińskiemu władzy 23 września i powierzenie jej Janowi Nepomucenowi Umińskiemu. Dzień później odzyskał jednak stanowisko.

Rola Rybińskiego skończyła się 5 października, kiedy po przekroczeniu granicy z Prusami na czele 20-tysięcznej armii został internowany. Po upadku powstania udał się na emigrację.