Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Krasnymstawem (19–20 września 1939)

Generał Bruno Olbrycht, głównodowodzący polskimi oddziałami podczas bitwy pod Krasnymstawem.

fot.Dom Żołnierza Polskiego/domena publiczna Generał Bruno Olbrycht, głównodowodzący polskimi oddziałami podczas bitwy pod Krasnymstawem.

Bitwa pod Krasnymstawem, Krasnystaw (19–20 września 1939) – bitwa stoczona w tracie kampanii wrześniowej.

Miasto na Lubelszczyźnie, na północ od Zamościa. W czasie kampanii wrześniowej rejon dwudniowych walk 39 rezerwowej Dywizji Piechoty (dowódca – generał brygady Brunon Olbrycht) i kombinowanej Brygady Kawalerii (dowódca – pułkownik Adam Zakrzewski) wchodzących w skład dowodzonego przez generała dywizji Stefana Dąb-Biernackiego Frontu Północnego. Oddziały polskie bezskutecznie usiłowały zdobyć zajęte przez Niemców miasto i otworzyć sobie drogę na południe.

Walki te opóźniły marsz jednostek Frontu na pomoc walczącym w rejonie Tomaszowa Lubelskiego oddziałom armii „Lublin” i „Kraków”.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Ostatnie bitwy kampanii wrześniowej: