Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Druga bitwa pod Tomaszowem Lubelskim (21–26 września 1939)

Mapa drugiej bitwy pod Tomaszowem Lubelskim.

fot.Lonio17/lic. CC BY-SA 4.0 Mapa drugiej bitwy pod Tomaszowem Lubelskim.

Druga bitwa pod Tomaszowem Lubelskim, Tomaszów Lubelski (21–26 września 1939) – druga bitwa stoczona w tym rejonie w trakcie kampanii wrześniowej.

W skład Frontu Północnego, dowodzonego przez generała dywizji Stefana Dąb-Biernackiego, wchodziły resztki armii „Modlin” i „Prusy” oraz 39 rezerwowa Dywizja Piechoty ze składu armii „Lublin”. Po przewlekłych walkach odwrotowych w rejonie Krasnegostawu, 20 września wycofujące się w kierunku Lwowa zgrupowanie znalazło się w rejonie Zamościa, na północ od Tomaszowa Lubelskiego.

Zaatakowane przez jednostki IV, VII i VIII Korpusu Armijnego niemieckiej 10 Armii (dowódca – generał Walter von Reichenau ), 21 września podjęło próbę przebicia się przez pozycje przeciwnika w rejonie miejscowości Łabunie–Tarnawatka–Tomaszów Lubelski. 23 września natarcie wojsk polskich załamało się, a generał Dąb-Biernacki rozwiązał zgrupowanie Frontu Północnego, nakazując poszczególnym jednostkom przebijanie się na własną rękę w kierunku granicy z Rumunią. Realizując ten rozkaz, niedobitki armii „Modlin” usiłowały 24 i 25 września przebić się przez pozycje niemieckie w rejonie Suchowoli i Krasnobrodu. Otoczone w lasach na południowy zachód od Zamościa, złożyły ostatecznie broń 26 września.

Zobacz też hasło poświęcone pierwszej bitwie pod Tomaszowem Lubelskim.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Ostatnie bitwy kampanii wrześniowej: