Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Obrona twierdzy brzeskiej (14–17 września 1939)

Brama Homelska twierdzy Brześć.

fot.Szeder László/lic. CC BY-SA 3.0 Brama Homelska twierdzy Brześć.

Obrona twierdzy brzeskiej, obrona twierdzy Brześć (14–17 września 1939) – w czasie kampanii wrześniowej twierdza była broniona przez 3 bataliony piechoty pod dowództwem generała brygady Konstantego Plisowskiego przed nacierającymi oddziałami niemieckiego XIX Korpusu Pancernego (dowódca – generał Heinz Guderian). Po dwudniowych atakach, prowadzonych przez 10 Dywizję Pancerną oraz 20 Dywizję Zmotoryzowaną, twierdza padła.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Ostatnie bitwy kampanii wrześniowej: