Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

25 września. W 1555 roku zawarto pokój augsburski kończący niemiecką wojnę religijną

Najważniejsze rocznice

Zawarty w Augsburgu pokój przyjmował zasadę "czyja władza, tego religia".

fot.domena publiczna Zawarty w Augsburgu pokój przyjmował zasadę „czyja władza, tego religia”.

25 września 1555 roku w Augsburgu zawarto pokój między cesarzem Karolem V Habsburgiem a protestanckimi książętami Rzeszy. Kończył on toczącą się w Niemczech od 1552 roku wojnę religijną.

Protestanccy książęta, występujący przeciwko katolickiemu cesarzowi, od 1531 roku skupieni byli w związku szmalkaldzkim. Napięcia religijne już wcześniej, w latach 1546-1547 doprowadziły do wojny wewnątrz Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Mimo triumfu Karola V nad siłami protestantów nie skończyły się jednak trwałym porozumieniem i konflikt odnowił się w 1552 roku.

Druga tak zwana wojna szmalkaldzka skończyła się zwycięstwem protestantów. Wymusili oni na cesarzu akceptację współistnienia katolicyzmu i luteranizmu. Przyjęto zasadę cuius regio, eius religio (czyja władza, tego religia), przyznając tym samym władcom księstw niemal pełną swobodę w kwestiach wyznaniowych. Tylko oni byli jednak wolni – mieszkańcy dzielnic musieli podporządkować się ich decyzjom. Co ciekawe, z porozumienia wyłączeni byli między innymi anabaptyści i kalwiniści, którzy nadal byli poddawani prześladowaniom.