Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

22 września. W 1947 roku rozpoczęła się konferencja w Szklarskiej Porębie, na której powołano Kominform

Najważniejsze rocznice

Konferencję zwołano z inicjatywy Józefa Stalina. Przewodniczył jej Andriej Żdanow.

fot.domena publiczna Konferencję zwołano z inicjatywy Józefa Stalina. Przewodniczył jej Andriej Żdanow.

22 września 1947 roku w Szklarskiej Porębie rozpoczęła się zwołana przez Stalina tajna konferencja przedstawicieli europejskich partii komunistycznych. Podczas obrad podjęto decyzję o powołaniu Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych (Kominformu).

Przywódca ZSRR postanowił zorganizować spotkanie sojuszniczych partii w odpowiedzi na narastający konflikt między blokiem państw pozostających pod wpływem Związku Radzieckiego a Zachodem. Zamierzał też przeforsować swoje stanowisko w sprawie planu Marshalla, z którego część komunistycznych rządów chciała wbrew jego woli skorzystać.

Obradom, które potrwały do 27 września, przewodniczył Andriej Żdanow. W czasie konferencji uznano, że należy powołać organ umożliwiający koordynację działań w obrębie bloku wschodniego. Partie komunistyczne nie miały takiego ośrodka od rozwiązania w 1943 roku założonej jeszcze przez Lenina III Międzynarodówki. Doprowadziło to do powołania 27 września Kominformu, formalnie mającego charakter jedynie konsultacyjny. Na jego siedzibę wyznaczono Belgrad.

Organizacja przetrwała do 1956 roku. Umożliwiła Związkowi Radzieckiemu skuteczną kontrolę nad polityką wewnętrzną państw członkowskich, dzięki czemu skutecznie rozprawiono się między innymi z antykomunistyczną opozycją, działającą jeszcze po wojnie w krajach bloku wschodniego.