Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

19 września. W 1657 roku uzgodniono traktat welawski, znoszący zależność lenną Hohenzollernów do Polski

Najważniejsze rocznice

Po stronie Prus i Brandenburgii układ negocjował elektor Fryderyk Wilhelm.

fot.Adriaen Hanneman/domena publiczna Po stronie Prus i Brandenburgii układ negocjował elektor Fryderyk Wilhelm.

19 września 1657 roku w Welawie uzgodniono treść dwóch traktatów między Rzeczpospolitą a księstwem Prus-Brandenburgii. Znosiły one zależność lenną Hohenzollernów od królów polskich.

Prusy były lennem Polski od 1525 roku, kiedy pierwszy władca zeświecczonego państwa krzyżackiego, Albrecht Hohenzollern, złożył hołd królowi Zygmuntowi I Staremu. W 1618 roku za zgodą króla Zygmunta III Wazy tron w księstwie przeszedł w ręce linii brandenburskiej. Polski król zgodził się na to ustępstwo, poszukując sojusznika przeciwko Szwecji.

Konflikt polsko-szwedzki leżał też u podstaw traktatów uzgodnionych w Welawie. Rzeczpospolita godziła się na zniesienie zależności lennej Prus za cenę poparcia Hohenzollernów w wojnie przeciwko Szwedom. W tym czasie król Karol X Gustaw próbował bowiem nakłonić zachowujące neutralność księstwo do przyłączenia się do sojuszu przeciwko Polsce. W porozumieniu zastrzegano jednak, że po wymarciu dynastii Prusy wrócą do Polski.

Ostatecznie traktaty podpisano i zaprzysiężono 6 listopada 1657 roku w Bydgoszczy, dzięki czemu zyskały nazwę traktatów welawsko-bydgoskich. Sejm zatwierdził je w 1658 roku. Ich postanowienia zostały utrzymane przez pokój w Oliwie, podpisany w 1660 roku.