Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Jordanowem (1–3 września 1939)

Tankietka TKS będąca na wyposażeniu brygady.

fot.Wistula/lic. CC BY 3.0 Tankietka TKS będąca na wyposażeniu brygady.

Bitwa pod Jordanowem, Jordanów (1–3 września 1939) – bitwa stoczona w trakcie kampanii wrześniowej.

1 września w godzinach południowych 10 Brygada Kawalerii (pancerno-motorowej; dowódca – pułkownik dyplomowany Stanisław Maczek), stanowiąca do tej pory odwód dowódcy Armii „Kraków”, zajęła pozycje na linii Jordanów–Chabówka, na południe od Krakowa, z zadaniem powstrzymania XXII Korpusu Pancernego (dowódca – generał Ewald von Kleist) ze składu 14 Armii niemieckiej. Korpus ten, nacierając ze Słowacji, usiłował oskrzydlić Armię „Kraków” od południa. Mimo silnych ataków ze strony niemieckiej 2 Dywizji Pancernej, oddziały polskie utrzymały wyznaczoną linię aż do wieczora 2 września. Zagrożone oskrzydleniem, wycofały się z zajmowanych pozycji w nocy z 2 na 3 września i rozpoczęły działania opóźniające, usiłując nie dopuścić do wyjścia Niemców z Beskidu Wysokiego w rejonie Myślenic i Dobczyc, na południe od Krakowa.

W rezultacie sprawnie przeprowadzonych kontrataków polskich (3 września pod Lubniem, 4 września pod Kasiną Wielką, 5 września na szosie myślenickiej) oddziały nieprzyjaciela zajęły Myślenice dopiero 5 września późnym wieczorem, co pozwoliło Armii „Kraków” przeprowadzić planowany odwrót na wschód i uniknąć okrążenia.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Kampania wrześniowa. Pierwsze bitwy wojny obronnej 1939 roku: