Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Krojantami (1 września 1939)

Feldmarszałek Günther von Kluge, dowódca niemieckiej 4 Armii.

fot.Bundesarchiv/lic. CC BY-SA 3.0 de Feldmarszałek Günther von Kluge, dowódca niemieckiej 4 Armii.

Bitwa pod Krojantami, Szarża pod Krojantami, Krojanty (1 września 1939) – szarża kawalerii polskiej w trakcie kampanii wrześniowej.

1 września 18 pułk ułanów (dowódca – pułkownik Kazimierz Mastalerz) ze składu Pomorskiej Brygady Kawalerii osłaniał odwrót wojsk Grupy Operacyjnej „Czersk” z armii „Pomorze”. W godzinach popołudniowych w rejonie miejscowości Krojanty 2 szwadrony pułku wykonały szarżę na nacierające oddziały piechoty z niemieckiej 20 Dywizji Zmotoryzowanej. Po rozbiciu natarcia przeciwnika ułani dostali się w ogień ukrytych w pobliskim lesie karabinów maszynowych i ze znacznymi stratami (zginął między innymi pułkownik Mastalerz) wycofali się z walki.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Kampania wrześniowa. Pierwsze bitwy wojny obronnej 1939 roku: