Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Mławą (1–4 września 1939)

 Bitwę pod Mławą upamiętnia się między innymi poprzez jej rekonstrukcję. Zdjęcie z 2012 roku.

fot.Adam Kliczek / CC BY-SA 3.0 pl Bitwę pod Mławą upamiętnia się między innymi poprzez jej rekonstrukcję. Zdjęcie z 2012 roku.

Bitwa pod Mławą, Mława (1–4 września 1939) – bitwa obronna stoczona w toku kampanii wrześniowej pomiędzy oddziałami 20 Dywizji Piechoty, wchodzącej w skład armii „Modlin”, a nacierającymi jednostkami 1 Korpusu Armijnego oraz Korpusu Armijnego „Wodrig”, wchodzącymi w skład 3 Armii niemieckiej (dowódca – generał Georg von Küchler).

Oddziały polskie zajęły pozycję wzdłuż wybudowanej latem 1939 linii umocnień ciągnących się na północ od Mławy i Rzęgnowa. Pomimo uporczywych ataków niemieckich, utrzymały tę linię do godzin popołudniowych 2 września, kiedy to Korpus Armijny „Wodrig” przełamał obronę lewego skrzydła wojsk polskich i podjął próbę wyjścia na tyły pozycji mławskiej. Powstrzymany przejściowo przez 79 pułk piechoty, kontynuował natarcie 3 września, wychodząc na tyły 20 Dywizji Piechoty.

Kontratak odwodowej 8 Dywizji Piechoty się nie powiódł. Zagrożone całkowitym okrążeniem oddziały 20 Dywizji Piechoty, broniące nadal prawego skrzydła umocnień mławskich, 4 września opuściły zajmowane pozycje. Przeprowadzając odwrót za dnia, poniosły ciężkie straty od niemieckiego lotnictwa.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Materiały z portalu Ciekawostkihistoryczne.pl poświęcone bitwie pod Mławą (1939):

W czasie bitwy pod Mławą nasi żołnierze tak dali się we znaki Niemcom, że ci nazwali 21 Dywizję Piechoty "żelazną dywizją" Na zdjęciu rekonstrukcja bitwy (for. Adam Kliczek, lic. CC ASA.3.0).

artykuł | 27.08.2015 | Autor:

Pierwszy września pod Mławą. Żelazna dywizja broni polskiej Linii Maginota

We wrześniu 1939 r. najkrótsza droga z Prus Wschodnich do Warszawy prowadziła przez Mławę. Znajdującym się tam umocnieniom Niemcy nadali propagandowe miano polskiej Linii Maginota. I nic dziwnego. Broniła ich 20 Dywizja Piechoty, którą nie bez powodu okrzyknięto „żelazną dywizją”.

Kampania wrześniowa. Pierwsze bitwy wojny obronnej 1939 roku: