Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

4 września. W 476 roku zdetronizowano Romulusa Augustulusa – ostatniego cesarza Zachodu

Najważniejsze rocznice

Romulus Augustulus został zmuszony do abdykacji, ale zachowano go przy życiu.

fot.domena publiczna Romulus Augustulus został zmuszony do abdykacji, ale zachowano go przy życiu.

4 września 476 roku imperator Romulus Augustulus został obalony przez germańskiego wodza Odoakra. Datę tę uznaje się za symboliczny koniec cesarstwa zachodniorzymskiego.

Romulus Augustulus objął władzę pod koniec października 485 roku. Miał wówczas zaledwie 12 lat, rzeczywistą władzę w Imperium sprawował więc jego ojciec, Orestes. To właśnie jego odmowa nadania ziemi przebywającym na terenie Italii wojskom germańskim doprowadziła do wybuchu buntu, który doprowadził do upadku cesarstwa.

Na czele buntowników stanął Odoaker, pochodzący najprawdopodobniej z plemienia Herulów lub Skirów. Jego oddziały szybko odniosły sukces nad Oresterem. Ten ostatni został schwytany i zabity pod koniec sierpnia. Następnie Odoaker udał się do Rawenny, gdzie przebywał młody cesarz. Po zdobyciu miasta Romulus Augustulus został zmuszony do abdykacji. Zachowano go jednak przy życiu – otrzymał nawet majątek ziemski na północ od Neapolu i rentę pozwalającą na jego utrzymanie.

Po upadku Romulusa Augustulusa Rzym nie wybrał nowego cesarza. Na polecenie Odoakra rzymski senat wystosował list do cesarza wschodniorzymskiego, prosząc o zjednoczenie dwóch części imperium.