Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

3 września. W 1791 roku we Francji uchwalono drugą konstytucję w dziejach kontynentu

Najważniejsze rocznice

Po akceptacji konstytucji przez króla uroczyście proklamowano ją 14 września 1791 roku.

fot.Jean-Louis Prieur/CC BY-SA 4.0 Po akceptacji konstytucji przez króla uroczyście proklamowano ją 14 września 1791 roku.

3 września 1791 roku francuskie Zgromadzenie Ustawodawcze uchwaliło konstytucję. Była to pierwsza ustawa zasadnicza w dziejach kraju i druga na kontynencie europejskim.

Przygotowanie konstytucji stało się głównym zadaniem Zgromadzenia Narodowego, które powstało w czerwcu 1789 roku i wkrótce przekształciło w Konstytuantę. Tekst powstał pod wpływem utrzymującego się we Francji fermentu rewolucyjnego. Inspiracją dla rozwiązań przyjętych przez Francuzów była myśl oświeceniowa oraz rewolucje angielska i amerykańska.

Prace nad ustawą zasadniczą ruszyły już w lipcu 1789 roku, kiedy powołano w tym celu trzydziestoosobową komisję. Jeszcze przed uchwaleniem całego aktu przyjęto szereg artykułów konstytucyjnych, dotyczących między innymi funkcjonowania samego Zgromadzenia. W sierpniu 1789 roku uchwalono także Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, która później została włączona do konstytucji jako preambuła.

Uchwalony 3 września akt zrywał całkowicie z ancien régime’m i wprowadzał na jego miejsce system monarchii parlamentarnej. Przyjęto zasadę trójpodziału władzy, powierzając władze ustawodawczą parlamentowi, wykonawczą – królowi i ministrom, a sądowniczą – niezależnym sądom.

Konstytucja została zaakceptowana przez króla Ludwika XVI 13 września 1791 roku. Obowiązywała krótko – już w 1792 roku monarcha został aresztowany. W czerwcu 1793 roku, kilka miesięcy po jego egzekucji (która miała miejsce 21 stycznia 1793 roku) uchwalono kolejną ustawę zasadniczą, która wprowadzała ustrój republikański.