Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa w Borach Tucholskich (1–4 września 1939)

Oficerowie i podoficerowie 27 Dywizji Piechoty w 1928 roku.

fot.Narcyz Witczak-Witaczyński/domena publiczna Oficerowie i podoficerowie 27 Dywizji Piechoty w 1928 roku.

Bitwa w Borach Tucholskich, Bory Tucholskie (1–4 września 1939) – bitwa stoczona w trakcie kampanii wrześniowej.

Wchodzący w skład 3 Armii niemieckiej XIX Korpus Pancerny (dowódca – generał Heinz Guderian) uderzył 1 września z terenu Pomorza Zachodniego na zajmującą pozycje w rejonie Tucholi 9 Dywizję Piechoty (dowódca – pułkownik Józef Werobej) ze składu armii „Pomorze” (dowódca – generał dywizji Władysław Bortnowski), przełamał jej obronę i kontynuował natarcie, osiągając 3 września rejon Świecia.

W ten sposób w położonym na północ od Tucholi kompleksie leśnym odcięta została blisko 1/3 sił Armii „Pomorze”: 9 i 27 Dywizja Piechoty oraz Grupa Operacyjna „Czersk”. Jednostki te podjęły próbę przebicia się do głównych sił armii, znajdujących się wówczas w rejonie Bydgoszczy. Większość z nich została jednak rozbita w bitwach pod Franciszkowem, Tuszynami, Świekatowem, Sokolem-Kuźnicą i Topolnem. Do 4 września z okrążenia udało się wyjść tylko nielicznym jednostkom.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Kampania wrześniowa. Pierwsze bitwy wojny obronnej 1939 roku: