Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Walki pod Łodzią (1–5 września 1939)

Podczas bitwy Armią "Łódź" dowodził generał Juliusz_Rómmel (1881 - 1967).

fot.domena publiczna Podczas bitwy Armią „Łódź” dowodził generał Juliusz_Rómmel (1881 – 1967).

Walki pod Łodzią, Łódź (1–5 września 1939) – działania zbrojne w trakcie kampanii wrześniowej.

W czasie kampanii wrześniowej na linii umocnień polowych na południowy zachód od miasta ciężką bitwę obronną z jednostkami 8 i 10 Armii niemieckiej stoczyły oddziały polskie wchodzące w skład armii „Łódź” (dowódca – generał dywizji Juliusz Rómmel). Szczególnie zacięte walki toczyły się 4 i 5 września na południowym odcinku obrony, w rejonie wzniesienia 279 (Borowa Góra), położonego na południowy zachód od Piotrkowa Trybunalskiego. Nacierały tam oddziały 4 Dywizji Pancernej z 16 Korpusu Pancernego niemieckiej 10 Armii, które po przełamaniu obrony polskiej pod Mokrą usiłowały rozbić lewe skrzydło armii „Łódź”.

5 września wieczorem stawiające zaciekły opór jednostki 2 pułk piechoty (dowódca – podpułkownik Ludwik Czyżewski), jako tak zwany oddział wydzielony „Borowa Góra” wchodzące w skład podporządkowanej dowódcy armii „Łódź” Grupy Operacyjnej „Piotrków” (dowódca – generał brygady Wiktor Thommée), zostały zagrożone całkowitym okrążeniem od południa i musiały opuścić pozycję w rejonie wzniesienia 279. W tej sytuacji zagrożone zostało całe lewe skrzydło armii „Łódź”, która 5 września wieczorem rozpoczęła odwrót w kierunku północno-wschodnim, ku Skierniewicom, Warszawie i Modlinowi.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Kampania wrześniowa. Pierwsze bitwy wojny obronnej 1939 roku: