Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Oblężenie Suczawy (sierpień 1609)

Pozostałości średniowiecznych fortyfikacji wokół Suczawy. Fotografia współczesna.

fot.Danut Carp, lic. CC BY-SA 3.0 ro Pozostałości średniowiecznych fortyfikacji wokół Suczawy. Fotografia współczesna.

Oblężenie Suczawy (sierpień 1609) – W czasie wojny z hospodarem mołdawskim o Pokucie hetman wielki koronny Mikołaj Kamieniecki na czele 20-tys. wojsk wypędził załogi mołdawskie z Pokucia. Po zajęciu Czerniowiec, Dorochowa, Batuszan, Stiepanowic i Chocimia obległ stolicę Mołdawii Suczawę.

Po trzytygodniowym bezskutecznym oblężeniu został zmuszony do odstąpienia i powrotu do Rzeczypospolitej.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze starcia w wojnach o polską zwierzchność nad Mołdawią: