Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Oblężenie Chocimia (13 kwietnia 1572)

Twierdza chocimska na współczesnym zdjęciu.

fot.Ievsiukova&Soloviova, lic. CC BY-SA 4.0 Twierdza chocimska na współczesnym zdjęciu.

Oblężenie Chocimia, oblężenie Chotina (13 kwietnia 1572) – Wiosną 1572 do Mołdawii wyruszyła kolejna prywatna wyprawa, pod wodzą wojewody podolskiego Mikołaja Mielęckiego, licząca ok. 2,3 tys. ludzi. Jej celem było osadzenie na tronie hospodarskim Bohdana IV. Jednak pod naciskiem przeważających sił Mołdawian Polacy zawrócili pod Chotin i schronili się w twierdzy. Tam obległy ich wojska hospodara Jana III Iwoni.

Odsiecz hetmana polnego koronnego Jerzego Jazłowieckiego uratowała większość ludzi, którzy przeszli na stronę wojsk hetmańskich. W zamku przy Bohdanie pozostało jedynie kilkunastu jego zwolenników i 70 żołnierzy piechoty, którzy skutecznie dawali odpór Mołdawianom. Dopiero wyraźny rozkaz hetmana zmusił ich do ustąpienia z twierdzy.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze starcia w wojnach o polską zwierzchność nad Mołdawią: