Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Pomorzanami (grudzień 1560)

Olbracht Łaski

fot.Michał Elwiro Andriolli/domena publiczna Olbracht Łaski

Bitwa pod Pomorzanami (grudzień 1560) – Z końcem 1560 na Mołdawię wyruszyła wyprawa prywatnych wojsk wojewody sieradzkiego Olbrachta Łaskiego, złożonych ze szlachty małopolskiej i najemników, łącznie ok. 1,6 tys. ludzi. Wyprawa miała na celu osadzenie na tronie mołdawskim greckiego awanturnika Jakuba Heraklidesa. Niedaleko Pomorzan zastąpił im drogę hetman polny koronny Mikołaj Sieniawski. Po krótkiej walce najemnicy zostali rozbici, a szlachta rozproszona. W ręce hetmana wpadło 9 dział.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze starcia w wojnach o polską zwierzchność nad Mołdawią: