Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa nad Seretem (1 lutego 1539)

Rzeka Seret na mapie Wacława Grodeckiego z 1571 roku.

Rzeka Seret na mapie Wacława Grodeckiego z 1571 roku.

Bitwa nad Seretem (1 lutego 1539) – W czasie wojny z Mołdawią o Pokucie hospodar Piotr IV Raresz na czele 20 tys. ludzi spotkał się nad Seretem z 17 chorągwiami polskiej jazdy (ok. 1800 koni) pod dowództwem Mikołaja Sieniawskiego i kasztelana połanieckiego Andrzeja Tenczyńskiego. Mimo znacznej przewagi Mołdawian dowódcy polscy przyjęli bitwę. Toczona w niedogodnych warunkach (nad urwistym brzegiem zamarzniętego Seretu), zakończyła się klęską wojsk polskich.

Poległo 80 towarzyszy i przeszło 800 pocztowych, a wielu dostało się do niewoli.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze starcia w wojnach o polską zwierzchność nad Mołdawią: