Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Gwoźdźcem (18 sierpnia 1531)

Hetman wielki koronny Jan Tarnowski

fot.domena publiczna Hetman wielki koronny Jan Tarnowski

Bitwa pod Gwoźdźcem, Gwoździec (18 sierpnia 1531) – Latem 1531 na Pokucie ruszył hetman wielki koronny Jan Tarnowski na czele ok. 5 tys. jazdy, 1,2 tys. piechoty z 12 działami. Wyprawa miała za zadanie wyparcie z miast załóg mołdawskich i ponowne przyłączenie tego terytorium do Rzeczypospolitej. Zostało to wykonane stosunkowo sprawnie, jednak stojący nad granicą z wojskiem hospodar mołdawski Piotr IV Raresz wyprawił na Pokucie 6 tys. żołnierzy, którzy oblegli załogę polską w Gwoźdźcu.

Tarnowski, zawiadomiony na czas, wyruszył na czele wszystkich swoich sił spod Rohatyna (na północ od Śniatyna) i rozgromił napastników.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze starcia w wojnach o polską zwierzchność nad Mołdawią: