Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Czerniowcami (sierpień 1506)

Hetman wielki koronny Mikołaj Kamieniecki

fot.Zychowicz/domena publiczna Hetman wielki koronny Mikołaj Kamieniecki

Bitwa pod Czerniowcami, Czerniowce (sierpień 1506) – W czasie wojny z hospodarem mołdawskim Bohdanem III o Pokucie hetman wielki koronny Mikołaj Kamieniecki na czele 3 tys. ludzi przegnał załogi mołdawskie z Pokucia i pod Czerniowcami rozbił kilkutysięczną armię Mołdawian. Wyprawa ta nie zakończyła jednak konfliktu z hospodarem.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze starcia w wojnach o polską zwierzchność nad Mołdawią: