Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa nad Dniestrem (4 października 1509)

Mikołaj Kamieniecki

Mikołaj Kamieniecki

Bitwa nad Dniestrem (4 października 1509) – Wyprawa odwetowa hetmana koronnego Mikołaja Kamienieckiego przeciwko hospodarowi mołdawskiemu Bohdanowi III usunęła jego załogi z grodów na Pokuciu i ponownie przyłączyła to terytorium do Rzeczypospolitej. Następnie polskie oddziały wkroczyły na Bukowinę, pustosząc ją aż po Suczawę. W drodze powrotnej, w czasie przeprawy przez Dniestr zostały nagle zaatakowane przez wojska hospodara. Kamieniecki nie dał się jednak zaskoczyć, odparł atak i zadał Mołdawianom druzgocącą klęskę.

Do niewoli dostali się liczni dostojnicy mołdawscy, z których 50 ścięto. Zwycięstwo to skłoniło Bohdana do zawarcia pokoju z Zygmuntem I.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze starcia w wojnach o polską zwierzchność nad Mołdawią: