Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Obertynem (22 września 1531)

Bitwa pod Obertynem (22 września 1531) – W czasie wojny o Pokucie hospodar mołdawski Piotr IV Raresz (Petryła) wkroczył do tej prowincji na czele armii liczącej 20 tys. ludzi i 50 dział, z zamiarem rozbicia stojących obozem pod Obertynem nielicznych wojsk hetmana wielkiego koronnego Jana Tarnowskiego. W obliczu znacznej przewagi przeciwnika, który dysponował 4,8 tys. jazdy i 1,2 tys. piechoty oraz 12 działami, hetman postanowił stoczyć bitwę obronną, zamykając się w warownym taborze.

Rankiem 22 września nadciągnęły wojska mołdawskie i stanęły przed południową bramą taboru. Po kilkugodzinnym bombardowaniu Petryła, sądząc, że hetman ma zamiar wycofać się nie staczając bitwy, rozluźnił szyk frontowy i otoczył tabor ze wszystkich stron. W tym momencie Tarnowski kazał odciągnąć kilka wozów po stronie północnej i przez utworzoną w ten sposób bramę zaatakował wojska Mołdawian.

Bitwa pod Obertynem, 1531.

Bitwa pod Obertynem, 1531.

Kiedy ciężar bitwy przesunął się na stronę północną, hetman wysłał do ataku hufiec czelny przez bramę południową. Po krótkiej walce Polacy zmusili do ucieczki jazdę mołdawską i zdobyli stojące tu działa, które obsadzone polskimi puszkarzami zaczęły razić ogniem przeciwnika. Wojska mołdawskie walczące na północnym odcinku, zagrożone okrążeniem złamały szyki i rzuciły się do ucieczki.

W ręce Polaków wpadły wszystkie działa, wiele koni i sprzętu wojennego.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze starcia w wojnach o polską zwierzchność nad Mołdawią: