Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

10 października. W 1913 roku prezydent Woodrow Wilson wysadził zaporę Gamboa

Najważniejsze rocznice

Budowa Kanału Panamskiego rozpoczęła się w 1879 roku.

fot.H.C. White Co./domena publiczna Budowa Kanału Panamskiego rozpoczęła się w 1879 roku.

10 października 1913 roku prezydent Woodrow Wilson za pomocą sygnału telegraficznego wysadził zaporę Gamboa. W ten sposób runęła ostatnia przeszkoda na drodze do otwarcia budowanego od dziesięcioleci Kanału Panamskiego.

Projekt połączenia Oceanu Atlantyckiego z Oceanem Spokojnym zaczęto realizować już w 1879 roku pod nadzorem budowniczego Kanału Sueskiego, Ferdinanda de Lessepsa. Bankructwo jego przedsiębiorstwa doprowadziło jednak do przerwania prac w maju 1889 roku. Do tego momentu budowa pochłonęła niemal 300 milionów dolarów. W wyniku chorób i wypadków zginęło w jej trakcie około 22 tysięcy ludzi.

W 1904 roku, po wydzierżawieniu ziemi znajdującej się na trasie planowanego przesmyku od rządu Kolumbii, budowę Kanału podjęli Amerykanie. Wykorzystali do tego odkupioną od Francuzów pozostałą na miejscu infrastrukturę. Zadbali też lepiej o zdrowie pracowników – mimo to przy pracy przez następne dziesięciolecie zmarło  kolejne 5 tysięcy osób.

Wysadzenie zapory Gamboa stanowiło jedynie symboliczne zakończenie budowy Kanału. W rzeczywistości prace trwały do następnego roku, a drogę otwarto ostatecznie dopiero w 1920 roku. Do dzisiaj jest jedną z najważniejszych dróg wodnych świata.