Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Obrona Różana (5–7 września 1939)

Kaponiera Fortu Różan.

fot.Zala/lic. CC BY-SA 4.0 Kaponiera Fortu Różan.

Obrona Różana, walki o Różan, walki o przedmieście Różan (5–7 września 1939) – walki o przedmieście Różan w trakcie kampanii wrześniowej.

Broniąca przeprawy przez Narew w rejonie Różan, na północny wschód od Pułtuska 41 Dywizja Piechoty (dowódca – generał brygady Wacław Piekarski) ze składu Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Wyszków” toczyła w dniach 56 września ciężkie walki obronne z oddziałami nacierającego od północnego zachodu Korpusu Armijnego „Wodrig” ze składu 3 Armii niemieckiej.

W nocy z 6 na 7 września, wskutek bałaganu organizacyjnego (tak zwane Nieporozumienie pod Różanem), przegrupowujące się do przeciwuderzenia na lewe skrzydło 3 Armii jednostki 41 Dywizji Piechoty zostały zaskoczone przez natarcie przeciwnika i rozpoczęły chaotyczny odwrót w kierunku południowym, na linię Bugu. 7 września, w trakcie prowadzonych w dzień marszów odwrotowych poniosły ciężkie straty od niemieckiego lotnictwa.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Kampania wrześniowa. Wybrane bitwy z początku wojny obronnej 1939 roku: