Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Tomaszowem Mazowieckim (5–6 września 1939)

Bitwa pod Tomaszowem Mazowieckim została upamiętniona na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Na zdjęciu warta honorowa.

fot. DocentX/domena publiczna Bitwa pod Tomaszowem Mazowieckim została upamiętniona na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Na zdjęciu warta honorowa.

Bitwa pod Tomaszowem Mazowieckim, Tomaszów Mazowiecki (5–6 września 1939) – bitwa rozegrana w trakcie kampanii wrześniowej.

Po przełamaniu przez niemiecki XVI Korpus Pancerny ze składu 10 Armii kolejnych polskich linii obronnych w rejonie Mokrej, wzgórz Borowa Góra oraz Piotrkowa Trybunalskiego marsz jednostek nieprzyjaciela w kierunku Warszawy usiłowała powstrzymać na przedpolach Tomaszowa Mazowieckiego 13 Dywizja Piechoty (dowódca – pułkownik Władysław Kaliński), wchodzącą w skład zgrupowania południowego (Grupy Operacyjnej „Południowej”) odwodowej Armii „Prusy”. Po całodziennych zaciętych walkach 6 września wieczorem jednostki 1 i 4 Dywizji Pancernej przedostały się na tyły wojsk polskich i zajęły Tomaszów Mazowiecki. Zagrożona okrążeniem 13 Dywizja Piechoty wycofała się na północny wschód, w kierunku stolicy.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Kampania wrześniowa. Wybrane bitwy z początku wojny obronnej 1939 roku: