Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

7 września. W 1764 roku Stanisława Augusta Poniatowskiego wybrano na króla Polski

Najważniejsze rocznice

Elekcja odbyła się pod nadzorem wojsk rosyjskich, stacjonujących w odległości kilku kilometrów od miejsca obrad.

fot.Bernardo Bellotto/domena publiczna Elekcja odbyła się pod nadzorem wojsk rosyjskich, stacjonujących w odległości kilku kilometrów od miejsca obrad.

7 września 1764 roku Stanisław August Poniatowski został wybrany na króla Polski. Objął tron po zmarłym w 1763 roku Auguście III.

Poniatowski został wybrany w czasie sejmu elekcyjnego, który rozpoczął się na początku września 1764 roku. Poprzedził go sejm konwokacyjny, w czasie którego przeprowadzono kilka ważnych reform państwowych, w tym zniesiono liberum veto (ale tylko w głosowaniach dotyczących spraw wojskowych i skarbowych). Cała elekcja odbywała się pod nadzorem przebywających na terenie Rzeczpospolitej wojsk rosyjskich. Sprawą interesowała się osobiście caryca Katarzyna II.

Oprócz Poniatowskiego, którego kandydaturę popierała Familia Czartoryskich oraz władcy Rosji i Prus, o tron polski ubiegali się także syn Augusta III, Fryderyk Krystian Leopold Wettyn, Jan Klemens Branicki oraz Adam Kazimierz Czartoryski. Ten ostatni wycofał się jednak niedługo przed elekcją.

Faworyt carycy Katarzyny II został wybrany głosami ponad 5000 przedstawicieli szlachty. Już 13 września zaprzysiągł pacta conventa, a 25 listopada 1764 roku został koronowany. Uroczystość odbyła się w kolegiacie św. Jana w Warszawie.